tìm x,y,z biết y+z+1/x=x+z+2/y=x+y-3/z=1/x+y+z. (2024)

K

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Mua vip

Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên

  • Tất cả
  • Câu hỏi hay
  • Chưa trả lời
  • Câu hỏi vip

TT

Thiệp Thị

3 tháng 12 2015

tìm x,y,z biếty+z+1/x=x+z+2/y=x+y-3/z=1/x+y+z.

#Toán lớp 7

1

tìm x,y,z biếty+z+1/x=x+z+2/y=x+y-3/z=1/x+y+z. (1)

NN

Nguyễn Nhật Minh

3 tháng 12 2015

\(\frac{y+z+1}{x}=\frac{x+z+2}{y}=\frac{x+y-3}{z}=\frac{y+z+1+x+z+2+x+y-3}{x+y+z}=2=\frac{1}{x+y+z}\)

=> x+y+z = 1/2

+ y+z+1 =2x => x+y+z +1 = 3x => 3x =1/2 +1 =3/2 => x =1/2

+x+z+2 =2y => x+y+z+2 =3y => 3y =1/2 +2 =5/2 => y =5/6

+x+y-3 = 2z => x+y+z -3 =3z => 3z =1/2 -3 =-5/2 => z =-5/6

Đúng(0)

Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên

PT

Phan Thi Hong Chinh

10 tháng 2 2016

Bài 1 : Tìm x ,y,z biết: a, 3/x-1 = 4/y-2 = 5/z-3 và x+y+z = 18 b, 3/x-1 = 4/y-2 = 5/z-3 và x.y.z = 192Bài 2 : Tìm x,y,z biết : x^3+y^3/6 = x^3-2y^3/4 và x^6.y^6 = 64Bài 3 : Tìm x,y,z biết :x+4/6 = 3y-1/8 = 3y-x-5/xBài 4 :Tìm x,y,z biết : x+y+2005/z = y+z-2006 = z+x+1/y = 2/x+y+z

#Toán lớp 7

45

tìm x,y,z biếty+z+1/x=x+z+2/y=x+y-3/z=1/x+y+z. (2)

NN

Nguyễn Như Thảo

10 tháng 2 2016

bài 1 : a,ta có 3/x-1 =4/y-2=5/z-3 => x-1/3=y-2/4=z-3/5

áp dụng .... => x-1+y-2+z-3 / 3+4+5 = x+y+z-1-2-3/3+4+5 = 12/12=1

do x-1/3 = 1 => x-1 = 3 => x= 4 ( tìm y,z tương t

NT

Ngô Thị Bảo Ngọc

24 tháng 3 2021

Bài 1:

a) Ta có: 3/x - 1 = 4/y - 2 = 5/z - 3 => x - 1/3 = y - 2/4 = z - 3/5 áp dụng ... =>x - 1 + y - 2 + z - 3/3 + 4 + 5 = x + y + z - 1 - 2 - 3/3 + 4 + 5 = 12/12 = 1 do x - 1/3 =1 => x - 1 =3 => x = 4 ( tìm y, z tương tự )

Đúng(0)

TN

Thảo Nguyên Xanh

2 tháng 12 2015

Tìm x,y,z biết(y+x+1)/x = (x+z+2)/y = (x+z-3)/z = 1/(x+z+y)Mình tìm được (x+y+1)/x = (x+z+2)/y = (z+y-3)/z = 1/(z+x+y) =6 và x+z+y=1/6Các bn giúpmình nốt nhé!

#Toán lớp 7

2

tìm x,y,z biếty+z+1/x=x+z+2/y=x+y-3/z=1/x+y+z. (3)

HP

Hà Phương Trần Thị

2 tháng 12 2015

Điều kiện: x,y,z khác 0 (hiển nhiên x + y + z khác 0)
theo tính chất tỷ lệ thức
(y+z+1)/x = (x+z+2)/y = (x+y-3)/z = (y+z+1+x+z+2+x+y-3)/(x+y+z) = 2(x+y+z)/(x+y+z) = 2
=> 1/(x+y+z) = 2
<=> x + y + z = 1/2 <=> y + z = 1/2 - x (1)
.(y+z+1)/x = 2 <=> y + z + 1 = 2x
kết hợp với (1) => 1/2 - x + 1 = 2x
<=> x = 1/2 => y + z = 0 <=> y = -z
có (x+y-3)/z = 2
<=> x + y - 3 = 2z
<=> y - 2z = 5/2
do y = -z => -3z = 5/2 <=> z = -5/6
y = 5/6

Đúng(0)

CP

Cao Phan Tuấn Anh

2 tháng 12 2015

mik đồng ý với cánh diều tuổi thơ mà câu này cực kì đơn giản.

tick cho mik nhé.

Đúng(0)

P

PIKACHU

25 tháng 7 2016

Tìm x;y;z biết (y+z+1)/x=(x+z+2)/y=(x+y-3)/z=1/(x+y+z)

#Toán lớp 7

tìm x,y,z biếty+z+1/x=x+z+2/y=x+y-3/z=1/x+y+z. (4)

KY

Karroy Yi

13 tháng 9 2015

tìm x,y,z biết y+z+1/x=x+z+2/y=y+x-3/z=1/x+y+z

#Toán lớp 7

3

tìm x,y,z biếty+z+1/x=x+z+2/y=x+y-3/z=1/x+y+z. (5)

NQ

Nguyen Quynh Trang

13 tháng 9 2015

dùng tính chất tỉ lệ thức: a/b = c/d = e/f = (a+b+c)/(b+d+f) (có b+d+f # 0)
* trước tiên ta xét trường hợp x+y+z = 0 có
x/(y+z+1) = y/(x+z+1) = z/(x+y-2) = 0 => x = y = z = 0
* xét x+y+z = 0, tính chất tỉ lệ thức:
x+y+z = x/(y+z+1) = y/(x+z+1) = z/(x+y-2) = (x+y+z)/(2x+2y+2z) = 1/2
=> x+y+z = 1/2 và:
+ 2x = y+z+1 = 1/2 - x + 1 => x = 1/2
+ 2y = x+z+1 = 1/2 - y + 1 => y = 1/2
+ z = 1/2 - (x+y) = 1/2 - 1 = -1/2

Vậy có căp (x,y,z) thỏa mãn: (0,0,0) và (1/2,1/2,-1/2)

Tick đúng cho mink nha!

Đúng(0)

SC

sono chieri

2 tháng 10 2016

Làm sai bét

Đúng(0)

DL

Dung Le

20 tháng 8 2020

Tìm x, y, z biết rằng x+y+3/z=x+z+2/y=y+z+1/x=1/x+y+z

#Toán lớp 7

1

tìm x,y,z biếty+z+1/x=x+z+2/y=x+y-3/z=1/x+y+z. (6)

CH

Cao Huyền Trang

20 tháng 8 2020

TH1: x + y + z≠≠0

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

xy+z+1xy+z+1=yx+z+2yx+z+2=zx+y−3zx+y−3=x+y+zy+z+1+x+z+2+x+y−3x+y+zy+z+1+x+z+2+x+y−3

=x+y+zx+y+z+x+y+zx+y+zx+y+z+x+y+z=x+y+z2(x+y+z)x+y+z2(x+y+z)=1212

⇒ x + y + z =1212

⇒ x + y =1212- z

x + z =1212- y

y + z =1212- x

Thay y + z + 1 =1212- x + 1

⇒x12−x+1x12−x+1=1212

⇒ 2x =1212- x + 1

⇒ 2x + x =1212+ 1

⇒ 3x =3232

⇒ x =1212

Thay x + z + 2 =1212- y + 2

⇒y12−y+2y12−y+2=1212

⇒ 2y =1212- y + 2

⇒ 2y + y =1212+ 2

⇒ 3y =5252

⇒ y =5656

Thay x + y - 3 =1212- z - 3

⇒z12−z−3=1/2

⇒ 2z =1212- z - 3

⇒ 2z + z =1212- 3

⇒ 3z =−52−52

⇒ z =−56−56

TH2: x + y + z = 0

⇒xy+z+1xy+z+1=yx+z+2yx+z+2=zx+y−3zx+y−3= 0

⇒ x = y = z = 0

Vậy..................

Đúng(0)

DL

Đàm Lê Hoàng Hà

30 tháng 6 2016

Tìm x,y,z biết:y+z+1/x=x+z=2/y=x+y-3/z=1/x+y+z

#Toán lớp 7

tìm x,y,z biếty+z+1/x=x+z+2/y=x+y-3/z=1/x+y+z. (7)

C

crewmate

29 tháng 11 2021

Tìm x;y;z biết\(\dfrac{y+z+1}{x}=\dfrac{x+z+2}{y}=\dfrac{x+y-3}{z}=\dfrac{1}{x+y+z}\)

#Toán lớp 7

1

tìm x,y,z biếty+z+1/x=x+z+2/y=x+y-3/z=1/x+y+z. (8)

I

ILoveMath

29 tháng 11 2021

Áp dụng t/c dtsbn ta có:

\(\dfrac{y+z+1}{x}=\dfrac{x+z+2}{y}=\dfrac{x+y-3}{z}=\dfrac{1}{x+y+z}=\dfrac{y+z+1+x+z+2+x+y-3}{x+y+z}=\dfrac{2\left(x+y+z\right)}{x+y+z}=2\)

\(\dfrac{1}{x+y+z}=2\Rightarrow2x+2y+2z=1\Rightarrow x+y+z=0,5\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,5-z\\y+z=0,5-x\\x+z=0,5-y\end{matrix}\right.\\ \dfrac{y+z+1}{x}=2\Rightarrow y+z+1=2x\Rightarrow0,5-x+1=2x\Rightarrow x=0,5\\ \dfrac{x+z+2}{y}=2\Rightarrow x+z+2=2y\Rightarrow0,5-y+2=2y\Rightarrow y=\dfrac{5}{6}\\ \dfrac{x+y-3}{z}=2\Rightarrow x+y-3=2z\Rightarrow0,5-z-3=2z\Rightarrow z=-\dfrac{5}{6}\)

Đúng(1)

NT

nguyễn tiến quang

4 tháng 4 2016

tìm x;y;zbiết:(y+z+1)/x=(x+Z+2)/y=(x+y+3)/z=1/(x+y+z)

#Toán lớp 7

tìm x,y,z biếty+z+1/x=x+z+2/y=x+y-3/z=1/x+y+z. (9)

NH

Nguyễn Hoài Thương

8 tháng 12 2015

tìm x,y,z biết:x+y-3/z=y+z+2/x=x+z+1/y=1/x+y+z

#Toán lớp 7

tìm x,y,z biếty+z+1/x=x+z+2/y=x+y-3/z=1/x+y+z. (10)

tìm x,y,z biết y+z+1/x=x+z+2/y=x+y-3/z=1/x+y+z. (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated:

Views: 6141

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.